text loans
online payday loan
small loans
>

Cégünkről

A Fűzfői Hulladékégető Kft. (FHÉ), illetve jogelődje 1982-től foglalkozik veszélyes hulladékok égetéssel történő ártalmatlanításával, így közel 30 éves tapasztalattal rendelkezünk ezen a területen.

Cégünk azokkal az ipari hulladékokkal foglalkozik, amelyeknek műszaki vagy környezeti terhelési szempontból az ártalmatlanítás leghatékonyabb formája az égetés. Cégünk célja, hogy a különféle ipar- és szolgáltatási ágakban keletkező hulladékok ártalmatlanítása során a környezet egészének magas szintű védelme érdekében alkalmazzuk az elérhető legjobb technikát, mellyel teljesíteni tudjuk az Európai Uniós és a hazai vonatkozó környezetvédelmi előírásokat egyaránt.

Jövőbeni célunk, hogy

  • stratégiai megfontolásokat követve az ártalmatlanítási eljárást olyan módon alakítsuk át, amellyel a hasznosítás kerül előtérbe;
  • középtávon legjelentősebb feladatunk a hulladék előkészítésének és adagolásának korszerűsítése, amellyel tovább tudjuk csökkenteni káros anyag kibocsátásunkat, illetve javítjuk az égetés hatásfokát;
  • hosszú távon a hulladékbefogadó és -tároló kapacitás növelése, a rugalmas piackövetés érdekében.

1982

A Nitrokémia Ipartelepek saját hulladékai ártalmatlanítására hulladékégetőt épít.

2000

A 2000-es évek elején a hulladékégető kiválik a Nitrokémia Rt. szervezetéből és önálló társasággá alakul.

2005

Több évig tartó beruházások kezdődnek, amelyek a Fűzfői Hulladékégető korszerűsítését célozzák a legújabb környezetvédelmi elvek szerint, egyrészt a hatékonyság növelése, másrészt a környezetterhelés csökkentése jegyében.

2008

A teljes telephelyet érintő kármentesítési projekt kezdődik a felszín alatti víz vonatkozásában.